Menu overslaan

Kinderadviesraad

De Kinderadviesraad geeft kinderen uit Elsense scholen de kans om de principes van democratie van nabij te leren kennen en op die manier hun ideeën of zorgen vrij uit te drukken in groepsverband.

Tegelijkertijd kunnen er zo ideeën uitgewisseld worden tussen de kinderen en de gemeente en kunnen de kinderen dus ook officieel van zich laten horen. De Kinderadviesraad past in het gemeentelijke beleid om jonge burgers verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen met nadruk op respect, tolerantie, participatie en communicatie.

Concreet brengt de Kinderadviesraad kinderen uit het vijfde leerjaar bij elkaar.
Elke klas wordt vertegenwoordigd door een raadslid en een plaatsvervanger die voor 2 jaar verkozen worden door hun klasgenootjes. Ze komen gemiddeld eenmaal per maand samen in de Raadszaal van het gemeentehuis van Elsene, net zoals hun volwassen collega's.

Tijdens de werkvergaderingen krijgt elk raadslid de kans om in dialoog te gaan, problemen op te lossen die betrekking hebben op het leven van kinderen in Elsene en interessante projecten voor te stellen. Zo werden de voorbije jaren thema's besproken zoals de veiligheid in schoolomgevingen, de netheid en het onderhoud van straten, gezondheidsproblemen, milieukwesties, mobiliteitsvraagstukken, toegang tot cultuur, eerlijke handel, enzovoort.

Ze verdedigen hun projecten, brengen verslag uit in de klas, interpelleren het schepencollege en vertegenwoordigen misschien zelfs hun eigen Raad op een zitting van de gemeenteraad van Elsene.

Informatie : 02.515.69.07
fernando.deceuster at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2016-02-23 08:58:11