Menu overslaan

Wensen bekendmaken betreffende zijn teraardebestelling

Elke persoon mag tijdens zijn leven aan zijn gemeente, schriftelijk en uit eigen wil, zijn wensen bekendmaken betreffende zijn teraardebestelling of de bestemming van zijn as. Niemand, zelfs de echtgenoot / echtgenote, de kinderen en de verwanten, mag zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring werd geuit.

De inschrijving van een van de volgende keuzen is mogelijk :

 • de begrafenis;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen op het daarvoor voorziene perceel van de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen in Belgische territoriale zee;
 • de crematie gevolgd door het begraven van de assen op de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door het plaatsen van de urne in een columbarium;
 • de crematie gevolgd door de spreiding van de assen elders dan op de begraafplaats of in Belgische territoriale zee;
 • de crematie gevolgd door het begraven van de assen elders dan op de begraafplaats;
 • de crematie gevolgd door het bewaren van de assen elders dan op de begraafplaats.

De voorkeur voor de rite van de begrafenisplechtigheid kan eveneens volgens één van de volgende mogelijkheden geregistreerd worden :

 • Rooms-katholieke eredienst;
 • Protestantse eredienst;
 • Anglicaanse eredienst;
 • Orthodoxe eredienst;
 • Israëlitische eredienst;
 • Moslimse eredienst;
 • volgens de lekeovertuigingen;
 • volgens een neutrale filosofische overtuiging.

De wijziging of een herroeping van een of andere van deze mogelijkheden zijn eveneens mogelijk. Indien de overledene geen instructie heeft achtergelaten behoort de beslissing tot de descendenten of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot / echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van begrafenis en teraardebestelling dient de twist voor de Rechtbank van 1ste Instantie gebracht. Indien de overledene geen instructie achterlaat en geen familie heeft, behoort de keuze betreffende de wijze van teraardebestelling tot de gemeente waar de overledene woonachtig was. Hij wordt dan in gewoon graf voor 5 jaar begraven.

Hoe verder te gaan?:

Vereiste documenten?

 • - Identiteitsdocumenten

 • - het ingevulde formulier:

laatste wilsbeschikking over de teraardebestelling (verklaring)

Tarief ?

 • 10 EUR

Zie ook : Dienst Bevolking

Laatste verandering: 2023-08-11 15:30:35