Menu overslaan

Xl-Liens

De dienst XL-Liens heeft als missie :

  • Bestaande banden en netwerken tussen het gemeentebestuur, de jeugdsector en het jeugdwerk formaliseren en bestendigen.
  • Bevordering van de burgerparticipatie van jongeren, om hen te helpen actoren te worden in de samenleving waarin zij leven.
  • Zorgen voor de uitvoering van collectieve en burgerlijke acties (op politiek, sociaal, milieu- en cultureel gebied) door en voor jongeren.
  • Stimuleren van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en knowhow bij jongeren.
  • Autonomie, mondigheid en kritisch denken bij jongeren aanmoedigen.

Dit werk is gebaseerd op de opbouw van projecten die worden uitgevoerd in partnerschap met jongerenwerkers uit het schoolmilieu (leraren, opvoeders, enz.), het buitenschoolse milieu (jeugdcentra, open hulpdiensten, straathoekwerkers, enz. De Jeugdraad van Elsene, de Kinderadviesraad, Bewustmakingsworkshops over racisme, geweld in liefdesrelaties onder jongeren, audio-, video- en fotoprojecten over thema's als immigratie, stereotypen in interculturele relaties of discriminatie, en de organisatie van en deelname aan evenementen in Brussel zijn slechts enkele van de verwezenlijkingen van de dienst XL-Liens.

De projecten zijn opgericht rond waarden als kritische reflectie, actief burgerschap en solidariteit en staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in het heden en de toekomst van de Elsense jeugd.

Info: 02.515.69.07
E-mail : xl-liens at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2023-10-02 15:17:22