Xl-Liens

De cel XL-Liens heeft als doel de verschillende relaties en netwerken tussen de gemeente en de verschillende actoren voor jongeren tussen 10 en 25 jaar die in Elsene aanwezig zijn, te structureren.

Er worden projecten uitgewerkt vanuit partnerschappen tussen jeugdactoren in de scholen (leraren, opvoeders...), de buitenschoolse omgeving (jeugdhuis, ondersteunende diensten, straathoekwerkers...) en de jongeren.

De jeugdraad, de kinderadviesraad, de sensibiliseringsworkshops over racisme, geweld binnen relaties bij jongeren, audio-, video- en fotoprojecten over thema's als immigratie, stereotypes of discriminatie, de organisatie en deelname aan Elsense evenementen zijn allemaal voorbeelden van realisaties van XL-Liens .

De projecten zijn opgericht rond waarden als kritische reflectie, actief burgerschap en solidariteit en staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in het heden en de toekomst van de Elsense jeugd.

Info: 02.515.69.07
E-mail : fernando.deceuster at ixelles point brussels

Laatste verandering: 2017-10-26 11:42:11