Menu overslaan

Gelijkheid en mensenrechten

  • Om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, te strijden tegen geweld, homofobie en tegen discriminatie op basis van geslacht.
    De dienst is lid van het gewestelijke overlegplatform voor partnergeweld.
  • Te strijden tegen geweld tussen partners en binnen een gezin
    In het Civio (Elsens overlegplatform ter bestrijding van geweld) wordt hier speciale aandacht aan besteed.
  • Te strijden tegen rassendiscriminatie en opvoeding over respect voor verschillen
    Sensibiliseringsacties en deelname aan de European Coalition of Cities against racism. Mensenrechten

De brochure Toegankelijkere winkels downloaden

Laatste verandering: 2024-05-07 08:26:14