Menu overslaan

Ruimtelijke ordening

Elsensesteenweg 172 (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 168 op de Elsensesteenweg lokaliseren

Tel 02.515.72.10
E-mail : ruimtelijkeordening at elsene punt brussels

maandag van 8u30 tot 12u30, dinsdag van 8u30 tot 12u30, woensdag van 8u30 tot 12u30, donderdag van 8u30 tot 12u30, vrijdag van 8u30 tot 12u30

Sluitingsdagen: 21/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05

Stedenbouw

Secretariaat voor stedenbouwkundige vergunningen

Aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen (voor het bouwen, slopen, renoveren van gebouwen, en voor het plaatsen van reclame- en publiciteitsborden, voor een bestemmings- of gebruikswijziging van een gebouw, vellen van boom(en), ...). Indienen van documenten in het kader van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning en uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. Raadpleging van stedenbouwkundige bouwtekeningen en stedenbouwkundige vergunningen die nog in behandeling zijn. De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen die afgesloten zijn, worden bewaard bij de Archiefdienst.

Een stedenbouwkundige vergunning online aanvragen

Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten twee formulieren bijgevoegd worden:

Lijst van samen te stellen dossiers voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning:

Formulieren om te downloaden:

Architecten van de dienst Stedenbouw

Tel. 02.515.72.10

Voor inlichtingen over alle soorten problemen met betrekking tot stedenbouw. Stedenbouwkundige inlichtingen over de reglementaire bepalingen en over de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen die aan openbaar onderzoek moeten worden onderworpen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

EPB

Tel. 02.515.67.03 - E-mail : peb at elsene punt brussels

Advies en informatie over EPB-werkzaamheden (isolatie en ventilatie) voor uw bouwaanvraag.

Formulieren :

  • EPB-voorstel zonder architect
  • EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden zonder architect
  • EPB-aangifte zonder architect

Stedenbouwkundige inlichtingen

Tel : 02.515.67.79
E-mail : si at elsene punt brussels

De cel behandelt de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen van een woning bestemd voor verkoop of voor verhuur van meer dan negen jaar of voor een recht van erfpacht of van opstal. Het document geeft inlichtingen over de regels die van toepassing zijn, de toegewezen of geweigerde vergunningen en getuigschriften, de reglementaire bepalingen en wettelijke gebruiken (op basis van de gegevens die we bezitten) alsook de eventuele vaststellingen van overtreding.

De celStedenbouwkundige Inlichtingen (RU) bepaalt het geoorloofde gebruik van een goed, levert de stedenbouwkundige inlichtingen af in het kader van de bekendmaking van een verkoop of verhuur voor meer dan negen jaar van een onroerend goed en levert ook de stedenbouwkundige conformiteitsattesten af voor toeristische verblijven.

Premies

Tel 02.515.72.10

Klachten - Overtredingen

Tel 02.515.67.88 - E-mail : cu at elsene punt brussels

Behandeling van schriftelijke klachten, inbreuken en processen-verbaal.

Stedenbouw en erfgoed

Tel. 02.515.67.26, 02.515.67.41 et 02.515.67.48


Milieuvergunningen

E-mail: mv at elsene punt brussels

Elsensesteenweg 172 (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 172 op de Elsensesteenweg lokaliseren
Tel 02.515.67.87

Aanvragen van milieuvergunningen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Laatste verandering: 2024-05-22 10:33:11