Menu overslaan

Adviesraad voor Duurzame Voeding

De ADV van Elsene is de eerste gemeentelijke adviesraad voor duurzame voeding. De raad verenigt 15 leden (burgers, HoReCa, verenigingen,...) die zich inzetten voor duurzame voeding en maakt deel uit van de dienst Sociale Zaken.

Of het nu gaat om biologische landbouw, banden met lokale producenten, vermindering van voedselverspilling, stadslandbouwprojecten... De Adviesraad voor Duurzame Voeding (ADV):

  • brengt advies uit over alle vraagstukken van gemeentelijk belang die worden voorgelegd door de Gemeenteraad of door projectleiders, verenigingen, burgergroeperingen en economische actoren die op het gemeentelijk grondgebied zijn gevestigd ;
  • is de plaats voor informatie, reflectie en debat over alle onderwerpen van gemeenschappelijk belang die direct of indirect verband houden met duurzame voeding op het grondgebied van de gemeente ;
  • stelt haar leden in staat de gemeentelijke autoriteiten initiatieven voor te stellen die de versterking en structurering van duurzame voedselprojecten in Elsene kunnen bevorderen ;
  • geeft uitvoering aan de regionale GoodFood-strategie door een aan de lokale behoeften aangepaste lokale strategie toe te passen ;
  • maakt de uitwisseling van informatie en de vorming van netwerken tussen de gemeentelijke en regionale overheden en de actoren, en tussen de actoren onderling, mogelijk.

Laatste verandering: 2023-02-22 13:34:05