Menu overslaan

Adviesraad voor Duurzame Voeding

Wil je deel uitmaken van de Adviesraad voor Duurzame Voeding? Stel je kandidaat!

Voorwaarden om lid te worden van de Adviesraad voor Duurzame Voeding:

 • de erkenning genieten om de belangen van alle of een deel van de op het grondgebied van de gemeente gevestigde belanghebbenden op het gebied van duurzame voeding te vertegenwoordigen en/of
 • een bijzonder belang hebben bij de duurzame en solidaire voedingssector in de gemeente en/of
 • over een nuttige deskundigheid op dit gebied beschikken

alsook...

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • burgerlijke en politieke rechten genieten
 • banden hebben met de gemeente dankzij je woonplaats of beroep, of enige andere hoedanigheid of activiteit die op nuttige wijze kan bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Adviesraad voor Duurzame Voeding
 • zich ertoe verbinden een bepaald aantal werkingsregels na te leven (deelname, enz.)

Het aanvraagformulier wordt opgesteld op naam van de vereniging, die de naam vermeldt van de persoon die haar kan vertegenwoordigen, alsmede die van zijn of haar plaatsvervanger.

Of het nu gaat om biologische landbouw, de band met plaatselijke producenten, de vermindering van voedselverspilling, stadslandbouwprojecten... de Adviesraad voor Duurzame Voeding:

 • brengt advies uit over alle kwesties van gemeentelijk belang die door de gemeenteraad worden voorgelegd of door projectleiders, verenigingen, burgergroeperingen en economische actoren die op het gemeentelijk grondgebied gevestigd zijn ;
 • is de plaats voor informatie, reflectie en debat over alle kwesties van gemeentelijk belang die direct of indirect verband houden met duurzame voeding op het grondgebied van de gemeente ;
 • stelt haar leden in staat om aan de gemeentelijke overheid alle initiatieven voor te stellen die in Elsene de versterking en structurering van duurzame en solidaire voedselprojecten kunnen bevorderen ;
 • voert het gewestelijke GoodFood-beleid uit, door middel van een lokale strategie aangepast aan de lokale behoeften ;
 • zorgt voor de uitwisseling van informatie en de vorming van netwerken tussen de gemeentelijke en regionale overheden en de belanghebbenden, en tussen de belanghebbenden onderling.

Je kan dit formulier downloaden, invullen, dateren, ondertekenen en opsturen naar sociale.zaken at elsene point brussels of per post naar de dienst Sociale Zaken, Kribbestraat 6 te 1050 Elsene niet later dan middernacht op 31 maart 2021. Nieuwe aanvragen zullen om de zes maanden aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Download de presentatie en het verslag van de briefing.

Voor meer informatie kan je steeds contact nemen met de dienst Sociale Zaken op 02.515.60.02.

Zie ook : Reglement van orde van de Adviesraad voor Duurzame Voeding

Laatste verandering: 2021-04-01 11:18:18