Menu overslaan

Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

In het leven geroepen door het Brussels Gewest in het kader van het plan Good Move wil dit mobiliteitscontract de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

Meer over het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Een nieuw verkeersplan voor de buurt.

Als resultaat van het participatieproces werd een nieuw verkeersplan voor de wijk opgesteld. Dit werd voorgesteld tijdens een online openbare vergadering op 27 juni 2022. Dit plan zal in twee fasen worden uitgevoerd.

De eerste wijzigingen gebeurden in oktober 2022:

 • De Graystraat wordt éénrichtingsverkeer (behalve voor bussen en fietsen) van de Tweebruggenstraat tot de Kerckxstraat (van Jourdan tot Flagey).
 • De Generaal de Gaullelaan wordt doodlopend gemaakt tussen het Gedachtenissquare en het Rode-Kruissquare, met toegang via de Braambosstraat.
 • De Maesstraat wordt éénrichtingsverkeer, van de Van Volsemstraat tot de Malibranstraat.
 • Er komt een verkeersfilter in de de Henninstraat.
 • Er is een modale filter in de Lied Van Sotternieënlaan

De plan downloaden

Een nieuwe testfase in mei 2023

Na de aanleg van de tunnels "Bailli" en "Vleurgat" in de Louizalaan hebben het College van Elsene en de minister van Mobiliteit het tijdschema voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract moeten herzien.

Wegens de dringendheid voor het verkeer en de verkeersveiligheid worden sinds 2 mei 2023 niettemin de volgende verkeersmaatregelen, die betrekking hebben op de oost-westverbindingen, getest die aanvankelijk in het Lokaal Mobiliteitscontract waren gepland.

De test voorziet:

 1. Eénrichtingsverkeer (behalve voor fietsen) vanaf het Gedachtenissquare in de richting van Louiza naar de Hippodroomlaan.
 2. Eénrichtingsverkeer (behalve voor fietsen, openbaar vervoer en taxi's) op de Vleurgatsesteenweg van het Flageyplein tot de Lannoystraat.
 3. Eénrichtingsverkeer op de Vilain XIIII-straat tussen de Louizalaan en de Meerstraat.
 4. De invoering van een verkeersfilter aan de kant van de Louizalaan tussen de Vilain XIIII-straat en de Vleurgatsesteenweg.
 5. De volledige afsluiting van het verkeer tussen de twee vijvers op zondag.
 6. De studie van fietspaden op het Flageyplein.

De plan downloaden

Evaluatie van de maatregelen

Na enkele aanpassingen is het circulatieplan van de wijk Flagey-Vijvers nu in werking en kan dus worden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt gedaan door de technische diensten van de gemeenten in samenwerking met Brussel Mobiliteit, de politie, de MIVB en verschillende plaatselijke actoren zoals fietsverenigingen.

Om deze evaluatie tot een goed einde te brengen, wordt rekening gehouden met verschillende aspecten. De maatregelen van het lokaal mobiliteitscontract (LMC) worden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd.

Brussel Mobiliteit heeft de twee verkeersmetingscampagnes uitgevoerd. Voor een overtuigend resultaat, dat rekening houdt met de aanpassing van de gebruikers aan de nieuwe maatregelen, zou er idealiter een periode van 6 maanden moeten verstrijken tussen twee campagnes. Deze vonden plaats van mei tot oktober 2022, en van maart tot oktober 2023 voor elk van de twee fasen van het verkeersplan.

De kwantificeerbare gegevens van de verschillende partners en technische operatoren werden doorgenomen. Deze informatie werd vervolgens in perspectief geplaatst met feedback en meningen uit het veld.

De gegevens en conclusies van deze evaluatie kunnen worden geraadpleegd in het volledige verslag.

Het vervolg?

De overeenkomst tussen het Gewest en de gemeente Elsene in het najaar van 2022 voorziet ook in de volgende acties :

 • de regionale en gemeentelijke fietsroutes markeren: Belle-Vuestraat, Alphonse Hottatstraat, Luikenaarsstraat;
 • snelheidscontrole door middel van verkeersdrempels op wegen waar de snelheidsbeperking van 30 km/u momenteel niet wordt nageleefd, zoals: Belle-Vuestraat, Maesstraat, Emile Duraylaan, Vilain XIIII-straat, Borrensstraat, Guillaume Stocqstraat, Dalstraat, enz.
 • de oversteekplaatsen voor voetgangers op het kruispunt Rodin/Hergé veiliger maken
 • het gebied rond school nr. 5 aan de Gulden-Sporenlaan veiliger maken
 • ontwerpstudies voor de definitieve inrichting van de volgende openbare ruimten: Generaal de Gaullelaan, Gedachtenissquare, Rode-Kruisplein, Emile Duraylaan, kruispunt de Henninstraat/Elyzeese Veldenstraat/Kluisstraat

Uitvoering van de promenade van Maalbeek

In 2023-2024 worden het gebied rond de vijvers, het Flageyplein en het Heilig-Kruisplein heringericht en vergroend.

Het is de bedoeling een promenade aan te leggen die het Terkamerenbos verbindt met de wijk Maalbeek (Leopoldpark) via de Abdij van Terkameren.

Meer weten? mobiliteit at elsene point brussels

Ontdenk je buurt met de fiets

De vereniging Pro Velo biedt een fietsagenda om je wijk op een andere manier te (her)ontdekken via begeleide ritten (rond de thema's natuur in Elsene, street art en art deco), fietstochten en feestelijke evenementen! Van april tot september begeleidt Pro Velo fietsers van alle niveaus tijdens theoretische en praktische trainingen. Pro Velo geeft je ook de mogelijkheid om verschillende soorten fietsen te testen of je fiets te leren repareren in doe-het-zelf workshops.

Fietsagenda: www.provelo.org/flagey-etangs

Mobility Changers: ruil je auto een maand lang in tegen een mobiliteitsbudget!

Kun je niet zonder je auto? Ben je daar zeker van? Vandaag bestaan er talloze oplossingen om je op een andere manier in Brussel te verplaatsen, rekening houdend met de behoeften van elk individu. Deelauto's, elektrische, gezins- of bakfietsen, scooters, openbaar vervoer zijn allemaal oplossingen die samen het leven vergemakkelijken en je geld besparen.

Nog niet overtuigd? De gemeente Elsene en Brussel Mobiliteit bieden jou en je gezin de kans om van 1 tot 30 juni of van 5 oktober tot 3 november deel te nemen aan het programma Mobility Changers. Gebruik gedurende 1 maand je eigen auto niet, en je krijgt in ruil een mobiliteitsbudget van 300 tot 500 euro (afhankelijk van de grootte van je gezin) om alle bestaande mobiliteitsdiensten in Brussel te reserveren, een elektrische gezinsfiets te gebruiken, en een gepersonaliseerde begeleiding door mobiliteitsdeskundigen te verkrijgen. Of je je nu wel of niet met de auto wil verplaatsen, je kan steeds van deze mogelijkheid gebruikmaken.

Besparingen, ecologie of ergernis (files, parkeren, ...), je hebt altijd wel een goede reden om je autogebruik te verminderen! Goed nieuws: het kan niet eenvoudiger. Is jouw gezin klaar om de uitdaging aan te gaan?

Inschrijven van 1 yoy 30 juni (juni-sessie) of van 5 oktober tot 3 november op mobilitychangers.

Wat is een lokaal mobiliteitscontract?

Het lokaal mobiliteitscontract is een partnerschap tussen de gemeente en het Gewest om de leefomgeving in een wijk te verbeteren door de uitvoering van een nieuw verkeersplan. De doelstellingen zijn de volgende

 • de verkeersveiligheid verbeteren
 • de wegen voor PBM's, voetgangers en fietsen te verbeteren
 • de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren
 • het transitverkeer van auto's verminderen
 • lawaai en luchtvervuiling verminderen
 • de openbare ruimte verbeteren
 • meer groen planten

De gebruikte middelen zijn:

 • een perimeter (een "maas")
 • een budget (ongeveer 4 miljoen €)
 • een planning (4 jaar)
 • investeringsprojecten (bv. renovatie van de vijvers van Elsene)
 • een verkeersplan
 • bewustmakings- en opleidingsactiviteiten

De verschillende fases:

Meer informatie? mobiliteit at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2024-04-03 12:19:54