Menu overslaan

Lokaal mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

Het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers is een instrument om het verkeer in de wijk af te remmen.

Het werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen in het kader van het plan Good Move en wil de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

De gemeente Elsene is geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers, een gemeentelijk en regionaal initiatief aangezien het zowel gemeentelijke als regionale wegen betreft.

Concreet verloopt de uitwerking van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers in 3 fasen:

De gemeente wil bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen.

Na de eerste fase van de raadpleging van de burgers en de analysewerkzaamheden van het studiebureau hebben het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Elsene en de Stad Brussel een overeenstemming bereikt over verschillende verkeersopties voor het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Daarna heeft het studiebureau de sterke punten van elk scenario geïdentificeerd en het uiteindelijke scenario opgesteld dat beantwoordt aan de doelstellingen van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Het weerhouden circulatieplan voor de wijk Flagey-Vijvers werd voorgesteld via videovergadering op maandag 27 juni 2022. Bekijk de presentaties:

Laatste verandering: 2022-07-28 11:26:43