Menu overslaan

Lokaal mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

In het leven geroepen door het Brussels Gewest in het kader van het plan Good Move wil dit mobiliteitscontract de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

De uitwerking van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers verloopt in 3 fasen:

Een nieuw verkeersplan voor de buurt.

Als resultaat van het participatieproces werd een nieuw verkeersplan voor de wijk opgesteld. Dit werd gepresenteerd tijdens een online openbare vergadering op 27 juni 2022.

Dit plan zal in twee fasen worden uitgevoerd.

De eerste wijzigingen vinden plaats in de week van 24 oktober.

Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten gepland voor omwonenden:

Zie ook: videoconferentie van 27 juni 2022

Laatste verandering: 2022-10-05 10:17:23