Menu overslaan

Energie en klimaat

De bouwsector is de belangrijkste bron van directe broeikasgasemissies in Brussel (44% van de emissies is afkomstig van de residentiële sector) en de tweede grootste uitstoter van luchtverontreinigende stoffen. De sector wordt gekenmerkt door een zeer grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie en aardgas) om het grootste deel van de benodigde warmte te produceren (verwarming, sanitair warm water en koken). Deze fossiele brandstoffen zijn zeer koolstofintensief, en de met de verbranding ervan gepaard gaande emissies zijn de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering.

In het kader van het Klimaatplan, heeft de gemeente van deze kwestie een prioriteit gemaakt door mechanismen ter bevordering van de renovatie van gemeentelijke en particuliere gebouwen en door de bevordering van hernieuwbare energie in verschillende vormen.

Gemeentelijk actieplan

Om haar CO2-voetafdruk te verminderen, stelt de gemeente Elsene haar lokaal actieplan voor energiebeheer in werking dat erop gericht is om de energie-efficiëntie van haar gebouwen te verbeteren. Dit is een belangrijk element, aangezien in het Brusselse Gewest de gebouwen de grootste uitstoot aan broeikasgassen veroorzaken en de tweede grootste uitstoot van luchtvervuilende stoffen.

Meer informatie over het Lokaal Actieplan voor Energiebeheer:

  • updaten van het kadaster van alle gemeentelijke eigendommen met de gemeten oppervlaktes;
  • een energiekadaster opmaken van de gemeentelijke gebouwen (openbare gebouwen en gemeentelijke huisvesting) met het verbruik aan verwarming en elektriciteit van elk (deel van het) gebouw.
  • meetsondes inzetten in de komende jaren om in real time het verbruik te monitoren om op het juiste moment op de juiste plek te kunnen ingrijpen.
  • op die basis een ambitieus actieplan opstarten op de belangrijkse sites om ons energieverbruik met minstens 10% te doen dalen in de eerste cyclus van 4 jaar.

Steun voor de renovatie van privé-gebouwen

Via het nieuwe premiesysteem "Renolution" van het Brussels Gewest, de aanvullende premies van de gemeente en de vele ondersteunende diensten van Homegrade en Habitat & Renovation kunnen de inwoners van Elsene genieten van diverse technische en financiële steunmiddelen om hun gebouw(en) op een ambitieuze en doordachte manier te renoveren en zo in een energiezuinigere en dus goedkopere woning te wonen.

Meer informatie op de pagina gewijd aan gemeentelijke en regionale energiesubsidies

Bevordering van hernieuwbare energie

Fossiele brandstoffen vervangen door koolstofarme, lokale en gedeelde energie is mogelijk. Er zijn vele manieren om dit te bereiken, waaronder:

  • Overweeg om fotovoltaïsche (PV) panelen op je dak te installeren om je elektriciteit koolstofvrij te maken en je energierekening aanzienlijk te verlagen, hetzij via een installateur, door deel te nemen aan een collectieve inkoopactie, of (als je niet over de middelen beschikt) door een beroep te doen op een derde investeerder.
  • Overweeg om je zonne-energieproductie te delen: verbruikt je woning niet alle energie die door je PV's wordt geproduceerd? Woon je in een flatgebouw en weet je niet hoe je kan genieten van de PV op je collectieve dak? Je moet weten dat het nu mogelijk is om via de oprichting van energiegemeenschappen de productie van elektriciteit te delen binnen een mede-eigendom of zelfs op buurtniveau. De gemeente Elsene legt momenteel de laatste hand aan de oprichting van een eerste energiegemeenschap (in de Mercelisstraat), waar particulieren kunnen profiteren van het overschot aan elektriciteit dat op de daken van scholen in de buurt wordt geproduceerd, en zo hun energierekening kunnen verlagen en hun verbruik koolstofvrij kunnen maken.

Zie ook: algemene informatie over het actieplan door Leefmilieu Brussel, gemeentelijke en gewestelijke energiepremies.

Laatste verandering: 2023-01-03 12:02:39