Menu overslaan

Participatie

Burger zijn van je stad is deelnemen aan het dagelijks leven, geïnformeerd zijn en betekenis willen geven aan een collectief bestaan. Burgerparticipatie versterkt de dialoog tussen de inwoners en de gemeente, ontwikkelt de betrokkenheid van iedereen voor het algemeen belang en verbetert de effectiviteit van het overheidsoptreden.

Burgerparticipatie is ook een middel om de sociale banden te verbeteren, de solidariteit te versterken en betrokken te raken bij de ecologische transitie van onze stad. Burgerinitiatieven worden ondersteund en gepromoot, zodat ze zich kunnen verspreiden en vermenigvuldigen.

Elsene wil de burgers meer en in de beste omstandigheden bij het leven van de stad betrekken. Om hierin verder te gaan heeft zij besloten de belangrijkste beginselen van de organisatie van haar participatieve aanpak te formaliseren in een "Handvest van de burgerparticipatie" dat zij heeft opgesteld.

Dit charter werd opgesteld tijdens de lockdown in de lente 2020, samen met vrijwillige burgers die online met elkaar uitwisselden om het charter te schrijven en te verbeteren. Dit charter is na het eerste jaar van gebruik herzien en bijgewerkt.

Download

Laatste verandering: 2022-03-24 12:35:52