Menu overslaan

Adviesraden

Elsene heeft verschillende adviesraden opgericht om burgers, verenigingen en andere partners te betrekken bij het besluitvormingsproces van de gemeente. 

Deze organen nemen een belangrijke plaats in het inspraakproces van de gemeente in, omdat zij gedurende een lange periode werkzaam zijn. Zij vormen dus een aanvulling op de participatieve benaderingen die in het kader van specifieke projecten zijn opgezet. De adviesraden zijn toegespitst op specifieke gebieden of doelgroepen:

Laatste verandering: 2021-02-15 11:32:27