Menu overslaan

Wijkcontract Malibran

Werven

Het wijkcontract Malibran gaat in het voorjaar 2010 haar laatste rechte lijn in na vier jaar van opstarten, overleg en een werf van enkele maanden.

De hijskranen en de laadschoppen zijn dus aan het werk om de doelstellingen te verwezenlijken die geprogrammeerd en bijgeschaafd werden door de studieburelen en de gemeentelijke en regionale diensten, in overleg met de wijkbewoners.

De periode van de werkzaamheden veroorzaakt ongetwijfeld enkele onaangenaamheden, maar het is om de zaak beter te maken! Hieronder herontdekt u de projecten die klaar zijn om gestalte te krijgen: een totaal van 30 sociale woningen, een wijkhuis, een aantal wegen en openbare ruimtes die voor meer gebruikersvriendelijkheid worden geherkwalificeerd.

Postkaart

Luik 1 (woningen) en luik 5a (wijkvoorzieningen)

Brouwerijstraat 21-23 - nieuwbouw
12 sociale woningen met 1 tot 4 kamers, verdeeld in 2 passieve bouwen - bijna autonoom uit het oogpunt van energieverbruik.
Architecturale integratie in een "Art Nouveau" straat.
Een gebouw bestempeld als "voorbeeld" (wedstrijd BIM 2008)

Huizenblok Zwanen-Dam - nieuwbouw
Constructie "lage-energie" : 14 woningen en een wijkhuis. Tuin in het huizenblok.
Een gebouw bestempeld als "voorbeeld" (wedstrijd BIM 2007)

Sans-Soucistraat 49 - vernieuwing
Creatie van twee nieuwe woningen en tuin.

Maria Malibranstraat 84 - vernieuwing
Creatie van twee duplex-appartementen op de verdiepingen en een wijkvoorziening op het gelijkvloers en de kelderverdieping. Gebouw van het OCMW.

  • project
  • werf beëindigd sinds oktober 2008.

Luik 4 (openbare ruimten)

Malibran- en de Vergniesstraat - vernieuwing
Volledige heraanleg van de voetpaden, de fietspaden, de aanleg van parkeerstroken, het aanplanten van bomen en het plaatsen van nieuw stadsmeubilair.

Gray-Kroon tuin - nieuwe ruimte
Creatie van een voetverbinding tussen de Graystraat en de Kroonlaan. Aanleg van een klein park en een gedeelde tuin.

Korte Maria Malibranstraat - Rénovation
Herkwalificering van de straat door de aanleg van twee multifunctionele en intergenerationele ruimten (spel, ontspanning, landschappelijk).

Hendrik Conscienceplein - vernieuwing
Heraanleg van rotonde teneinde de waarde van het plein meer te beklemtonen. Beveiliging van de oversteekplaatsen voor voetgangers door het verbreden van de voetpaden.

Basisprogramma

Voorkeursvoorstellingen

Dam - Zwanen Woning

Dam - Zwanen FODMV

Brouwerijstraat, 21-23

Maria Malibranstraat, 84 - OCMW

Luik 5

Laatste verandering: 2023-07-27 12:53:55