Menu overslaan

Klimaat - Milieu - Energie

Viaductstraat 133 (2de en 4de verdieping) - 1050 Brussel
E-mail: clim at elsene punt brussels

Voor milieuvergunningen zie: dienst Stedenbouw en Milieu

De dienst Klimaat-Milieu-Energie heeft als belangrijkste missies :

  • Klimaat en energie: De gemeente Elsene verbindt zich tot acties en programma's die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatontregeling om de doelstelling van een daling van 40% van onze broeikasgassen tegen 2030 te bereiken: bevordering van hernieuwbare energie, verbetering van de energieprestaties van het gemeentelijke gebouwenpark in samenwerking met de verantwoordelijke voor het lokaal actieplan voor energiebeheer, begeleiding van de inwoners bij de energietransitie en ontwikkeling van pilootprojecten om een duurzamere wereld vorm te geven.
  • Luchtkwaliteit: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de luchtvervuiling vandaag de dag de milieufactor die het meest problematisch is voor de gezondheid in Europa. De gemeente Elsene behandelt deze thematiek dan ook met bijzondere aandacht, door middel van preventie- en sensibiliseringsacties en maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit voor haar inwoners (met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren) en bij uitbreiding een verbetering van hun levenskwaliteit.
  • Agenda 21 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: om de doelstellingen van de Agenda 21 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken, begeleidt de gemeente Elsene gemeentelijke en burgerinitiatieven voor de ecologische transitie door middel van:
    • het beantwoorden van vragen om informatie of advies, het opstellen van adviezen, het organiseren van workshops en evenementen over verschillende milieuthema's (water, natuur, duurzame voeding, eco-consumptie...).
    • het coördineren en ondersteunen van projecten die als doel hebben om duurzame praktijken met respect voor mens en milieu te bevorderen en in te voeren.

Organisatie van evenementen en behoud van ons leefmilieu: elke handeling telt!

De dienst Klimaat-Leefmilieu-Energie heeft een praktische gids opgesteld met bijhorende vrijwillige verbintenisverklaring om je evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Laatste verandering: 2022-07-13 15:49:50