Menu overslaan

Wijkcontracten

Wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma'’s voor kwestbare wijken. Ze worden gelanceerd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de gemeenten. Zo'n programma bestaat uit verschillende acties binnen eenzelfde wijk (waarvan de grenzen duidelijk worden vastgelegd). Na een voorbereidingsperiode van 9 maanden worden de werken gerealiseerd over een periode van 4 jaar (met 2 extra jaren om de laatste werven af te werken).

Het gaat daarbij om dit soort acties:

 • de renovatie van bestaande woningen
 • de bouw van nieuwe woningen
 • de renovatie of de bouw van plekken voor ambachtelijke en industriële activiteiten die mooi aansluiten bij de woningen
 • de herinrichting van de openbare ruimte
 • de creatie of de versterking van infrastructuren en wijkvoorzieningen met een sociocultureel, sportief of ander karakter
 • het opzetten van sociale en participatieve initiatieven tijdens de looptijd van het wijkcontract.

Deze acties worden opgedeeld in 5 verschillende luiken:

 • luiken 1, 2 en 3 richten zich op woongelegenheid
 • luik 4 concentreert zich op de openbare ruimte
 • luik 5 is het sociaal aspect.

De diensten die belast zijn met de tenuitvoerlegging van het programma zijn de gemeente, het OCMW, elk organisme van openbaar nut of zelfs vzw's.

Dit zijn de doelstellingen van de wijkcontracten:

 • de verloedering van bepaalde wijken tegengaan
 • meerdere operaties tegelijkertijd uitvoeren in eenzelfde wijk om de impact ervan te verhogen en nieuwe dynamieken te lanceren;
 • op de verschillende aspecten van een wijk inspelen: de gebouwen, de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen, maar ook de economische en sociale initiatieven;
 • vanaf het begin de bewoners en de gebruikers van de wijk actief betrekken om de behoeften duidelijk te bepalen en prioriteiten te stellen.

Binnen de zone van een wijkcontract worden de renovatiepremies voor woningen en de verfraaiing van voorgevels verhoogd.

Laatste verandering: 2015-03-26 12:12:44